Informacje niezbędne do otrzymania oferty cenowo- projektowej na prefabrykowaną konstrukcję dachową

Aby przedstawić Państwu ofertę cenowo – projektową na wykonanie prefabrykowanej konstrukcji dachowej w systemie płytek kolczastych MiTek, prosimy o przesłanie na jeden z poniższych adresów mailowych następujących informacji:

  1. Rzut piętra lub pięter (obrysy murów budynku, lokalizacje kominów, okien dachowych, itp.).
  2. Rzut, przekrój oraz inne rysunki dachu (w przypadku gdy istnieje już projekt dachu, np. tradycyjnej więźby dachowej).
  3. Informacja o materiale jakim będzie pokrywany dach (dachówka ceramiczna, blacho-dachówka, itp.).
  4. Lokalizacja placu budowy (wymagane aby obliczyć koszty transportu oraz obciążenia związane ze strefą śniegową i strefą wiatrową).
  5. Orientacyjny termin montażu konstrukcji dachowej.
  6. Telefon kontaktowy.

Zapytania ofertowe prosimy kierować mailowo: jakub@scandach.pl

Po otrzymaniu od Państwa powyższych informacji przedstawimy ofertę w ciągu ok. 7 dni roboczych.