Rodzaje wiązarów
Elementy składowe wiązara dachowego

1. Wiązar podstawowy, trójkątny, symetryczny o pełnym skratowaniu – najczęściej spotykany:

Wiązar podstawowy, symetryczny, trójkątny

2. Wiązar podstawowy przeznaczony na dach z poddaszem użytkowym lub strychem:

Wiązar na poddasze użytkowe, podstawowy, symetryczny

3. Wiązar niesymetryczny o pełnym skratowaniu na dachy jednospadowe:

Wiązar na dach jednospadowy

4. Wiązar płaski o równoległym pasie górnym i pasie dolnym (połaciowym i stropowym) o pełnym skratowaniu:

Wiązar płaski na płaski dach

5. Wiązar do budynków z dachami mansardowymi (tj. łamanymi - o dwóch różnych kątach nachylenia połaci dachowych) z poddaszem użytkowym:

6. Wiązar nożycowy do stropów ukośnych w celu podwyższenia stropu w części środkowej. Stosowany głównie w obiektach rolniczych:

Wiązar nożycowy, symetryczny

7. Wiązar attykowy o słupkach podwyższających poddasze użytkowe:

Wiązar attykowy na poddasze użytkowe

8. Wiązar niesymetryczny o pełnym skratowaniu na dach dwuspadowy o dwóch różnych kątach pochylenia połaci:

Wiązar niesymetryczny