FAQ

Najczęściej zadawane pytania przez Klientów związane z prefabrykowaną konstrukcją dachową:

Oferta zawiera wycenę, rzut z góry rozmieszczenia wiązarów (drewnianej konstrukcji dachu), trójwymiarową wizualizację dachu, przekrój głównego elementu konstrukcyjnego dachu (drewnianego wiązara) oraz inne niezbędne informacje na etapie przedstawienia oferty.

Średni czas oczekiwania na ofertę cenowo – projektową wykonaną na podstawie otrzymanych informacji od Klienta wynosi ok. 7 dni roboczych.

Zamówienie należy złożyć ok. 12 tygodni przed planowanym montażem konstrukcji dachu.

Każdy projekt jest wyceniany indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania konstrukcji, zastosowanych rozwiązań, materiałów i miejsca budowy.

Jest to tarcica suszona komorowo do wilgotności 16±2 %, czterostronnie strugana, impregnowana, w klasie wytrzymałościowej C-30.

Istnieje możliwość zamówienia tylko wiązarów i zamontowania je samodzielnie według naszych instrukcji lub też zamówienia wiązarów z transportem i montażem, który wykona nasz wykwalifikowany zespół fachowców. Nasza firma wykonuje zlecenie kompleksowo, tj. od projektu konstrukcji dachowej poprzez wykonanie wiązarów w zakładzie, transport i na montażu kończąc. Jesteśmy dostawcą tarcicy oraz wszystkich niezbędnych elementów potrzebnych do montażu drewnianej konstrukcji dachowej.

Zarówno w przypadku nowego, jak i już gotowego projektu, konstrukcję wiązarów projektujemy od nowa. Pozwala to na dobranie optymalnego rozwiązania konstrukcji dachu, biorąc pod uwagę kształt budynku, jak i koszty jego wykonania. Ponadto konstruktor wykonuje niezbędną dokumentację produkcyjną, co pozwala zachować przewidywalne parametry oraz określić koszt wiązarów. W znakomitej większości projektów konstrukcji dachów jest to projekt tradycyjnej więźby dachowej, którą to konstrukcję należy zaprojektować na nowo na nowoczesną technologię prefabrykowanej konstrukcji w której tarcica łączona jest na certyfikowane płytki kolczaste.

Tak. W przypadku mniej skomplikowanych dachów, np. dwuspadowych czy jednospadowych, Klient może sam zamontować konstrukcję i w takim przypadku otrzymuje stosowne instrukcje. W przypadku bardziej złożonych dachów zalecamy jednak skorzystać z naszej wyspecjalizowanej i doświadczonej ekipy montażowej.

Nie. Wiązary są takim samym prefabrykatem jak okna czy drzwi. Dostawca sprzedaje gotowy, kompletny wyrób i za niego udziela gwarancji.
Dzięki temu inwestor nie musi się martwić o zakup ani drewna ani innych materiałów (okuć ciesielskich, gwoździ, impregnatu, itd.) Wykonawca więźby odpowiada nie tylko za zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji ale także i za jakość materiału.

Prefabrykowana więźba łączona płytkami kolczastymi jest z powodzeniem stosowana od dziesiątek lat w różnych regionach kuli ziemskiej od Australii, Południowej Afryki po Kanadę, Szwecję, Norwegię. Każdorazowo projekt uwzględnia miejscowe warunki (śnieg i wiatr) i tak zaprojektowane wiązary mogą być użyte bez problemów w danym rejonie naszego kraju.

Tak. Każda konstrukcja projektowana jest indywidualnie na potrzeby Klienta przy założeniu przewidywanej obciążeń stałych i zmiennych, zarówno na pasie górnym, jak i pasie dolnym wiązara.

Celem suszenia jest doprowadzenie drewna w krótkim czasie do 16±2 % wilgotności. Najlepiej, gdy ten proces odbywa się specjalnych komorach, w kontrolowanej temperaturze. Takie drewno nie będzie pękać i skręcać się, po zamontowaniu w konstrukcji dachu. Jest dużo bardziej odporne na grzyby, pleśnie i owady (temperatura zabija żywe komórki). Miejscowe wady drewna ujawniają się w trakcie suszenia i są odrzucane przez sortera po wyjęciu z komory. W innym przypadku problem wystąpiłby dopiero w zmontowanej konstrukcji.
Wymóg stosowania suszonego drewna w więźbie nabrał znaczenia zwłaszcza w ostatnich latach. Dawniej dom budowano latami i tarcica miała czas, aby wyschnąć. Obecnie dąży się do jak najszybszego zbudowania domu i niejednokrotnie mokre drewno zostaje zamknięte z obu stron. Wilgoć przenika do wełny mineralnej obniżając wartość izolacyjną. Powstają idealne warunki do rozwoju grzybów i pleśni. Płyty kartonowo-gipsowe zamocowane do konstrukcji z mokrego drewna mogą pękać i tworzyć szczeliny.

Zgodnie z normami budowlanymi drewno nie powinno być stosowane w więźbie „jak leci”.
Powinno ono być najpierw przesortowane (każdy element) pod względem wytrzymałościowym. Wynikiem tego sprawdzenia jest zaliczenie do odpowiedniej klasy. Są one oznaczane symbolem C. Powszechnie stosuje się na więźbę dachową tarcicę klasy C-24, lecz nasza firma ma możliwość zastosowania jeszcze wyższej i lepszej klasy drewna C-30.
Konstruktor wykonując projekt domu przyjmuje za punkt wyjścia parametry stosowanych materiałów. W przypadku więźby, obliczenia wytrzymałościowe są oparte na wartościach wynikających z danej klasy C tarcicy. Dlatego użycie drewna, które nie zostało przesortowane to swego rodzaju „loteria”.
Tarcica stosowana na nasze konstrukcje ma klasę C-24 lub C-30, która określa wytrzymałość tarcicy na zginanie. Zakwalifikowanie tarcicy do danej klasy odbywa się w poprzez wyszkolonych brakarzy zgodnie z normą PN-EN 14081-1.

Prefabrykowany oznacza wykonany wcześniej w fabryce czyli w zakładzie produkcyjnym i zamontowany na miejscu budowy, co znacznie skraca czas montażu, ponieważ na miejsce docelowe przywożoną są gotowe do zamontowania wiązary dachowe.
Wiązar natomiast jest to tarcica (drewniane elementy) łączona metalowymi płytkami, która tworzy element konstrukcyjny dachu, który przenosi obciążenia z połaci dachowych na ściany nośne budynku.

Technologia MiTek jest to nowoczesna i coraz częściej spotykana technologia w Polsce i na świecie wykonywania konstrukcji dachów dla budynków jednorodzinnych i usługowo-handlowych oraz większych obiektów. Cała konstrukcja dachowa obliczona jest w specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym i wykonana na maszynach sterowanych numerycznie (CNC), co pozwala uzyskać dużą dokładność i powtarzalność elementów oraz dobrać odpowiednie parametry danej konstrukcji.